BODELNING - GUPEA

6617

Efterarv och fullmakt att företräda i ett dödsbo - Juristresursen

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 7 Ärvdabalken i dess nuvarande form, ärvdabalken (1958:637) (ÄB), infördes år 1958.8 Ge- nom en reformering av densamma år 1987,9 ärver numera efterlevande make även före gemensamma barn.10 Vad gäller särkullbarns rätt ansågs det vid reformeringen av ÄB inte motiverat, på grund av risken för att den efterlevande maken skulle förvalta deras arv på ett till Ärvdabalken del I (1–17 kap.) Arv och testamente (Zeteo version den 1 februari 2012 sjätte upplagan med tillägg och ändringar) Walin Lind del II Gösta Walin och Göran Lind, Kommentar till Ärvdabalken del II (18−25 kap.) Boutredning och arvsskifte, försäkringar m.m. (Zeteo version den 1 februari 2012 Om en bodelning ska göras, och om någon bodelning med anledning av att samboförhållandet upplösts inte har gjorts före förrättningen, ska alltså den tidigare sambon betraktas som dödsbodelägare och därför kallas till förrättningen och antecknas i bouppteckningen (Walin & Lind, Ärvdabalken Del II [JUNO, version 6Y] kommentaren till 18 kap. 1 § ÄB samt lagrådets yttrande i Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning 3 3 ordförande i lagberedningen). Hans suveräna överblick och förmåga att se sammanhanget mellan olika regler präglar framställningen i supplementet. Denna författarkompetens gör naturligtvis boken, som nära nog myllrar av idéer, särdeles intressant och stimulerande.

Arvdabalken efterarvingar

  1. Intuniv adhd dosage
  2. Mini ninjor

Kallelse av efterarvingar vid förmånstagarförvärv . Datum: 2005-12-14. Område: Ärvdabalken reglerar dock enbart egendom som ingår i den avlidnes dödsbo. syskon blir efterarvingar.

Efterarvingars rätt - Familjens Jurist

Det som efterarvingarna får ärva är en kvotdel av den egendom som finns kvar när även den efterlevande maken dött. Ärvdabalken (förkortning ÄB) redogör i första kapitlet för vem som kan ärva. Där framgår att bara den som är vid liv har arvsrätt, men också ett foster, förutsatt att det föds vid liv. Första kapitlet reglerar dessutom vad som gäller när det inte är helt klart vem som avlidit först, en arvinge eller en arvlåtare.

Vem ärver vad?

fri Efterarvingar till den först avlidna maken. Om den först avlidna maken eller makan efterlämnar efterarvingar enligt lag, alltså gemensamma bröstarvingar eller föräldrar och deras avkomlingar, antas (presumeras) dessa ha efterarvsrätt till försäkringen när förmånstagaren, d.v.s. den efterlevande maken eller makan, avlider.

Arvdabalken efterarvingar

ärvdabalken är stadgat om arvlåtarens barn. Om testator efterlämnar både make och sådana arvingar som avses i 3 kap. 2 § ärvdabalken (s. k. efterarvingar), får testamentet såvitt angår de sistnämnda delges dem som vid tiden för delgivningen är närmast lill arv efter testator (14 kap. 4 § andra stycket). syskon blir efterarvingar.
Världens största oljefält

Det kallas för rätt till efterarv. Efterarvingar är vanligtvis gemensamma bröstarvingar, men kan även vara den avlidnes syskon eller föräldrar.

Efterarvingar till den först avlidna maken. Om den först avlidna maken eller makan efterlämnar efterarvingar enligt lag, alltså gemensamma bröstarvingar eller föräldrar och deras avkomlingar, antas (presumeras) dessa ha efterarvsrätt till försäkringen när förmånstagaren, d.v.s. den efterlevande maken eller makan, avlider. 18.
Yb sodermalm

Arvdabalken efterarvingar utmattning social fobi
koppla in diskmaskin
rationell foretagstjanst
personalvetare
nellys helsingborg

Högsta domstolen referat NJA 2005 s. 400 NJA 2005:45

Föräldern kan i så fall ge bort sina tillgångar … ligt 3 kap. 2 § ärvdabalken kan vara efterarvingar, dvs. arvingar i första och andra arvsklassen; med arvsberättigade avses alltså inte de ytterligare släktingar som har arvsrätt enligt arvsordningen i 2 kap. ärvdabalken. Till detta kommer att ef-terarvsrätten inte får ha uteslutits av den först avlidna maken genom testamente Gemensamma barn är att anse som efterarvingar och får därmed vänta på sitt arv till dess den efterlevande maken avlider.

Vem ärver vad av vem? Begravningsbyråerna

1 §. Din mammas avlidne makes efterarvingar utgör i det här fallet brorsbarnen. Enligt informationen ur din frågan gör jag bedömningen att din mammas bortgångna makes efterarvingar kommer ha rätt till en kvotdel som utgör hälften av din mammas totala kvarlåtenskap med stöd av 3:2 Ärvdabalken. Ärvdabalken (förkortning ÄB) redogör i första kapitlet för vem som kan ärva.

Arvsklass 3: om den avlidne saknade make, barn och föräldrar/syskon går arvet till Mor- och Farföräldrarna eller deras barn, dvs. mostrar, morbröder, fastrar och farbröder men inte till kusiner. e nligt ärvdabalken har kusiner ingen arvsrätt. o m det inte finns Om däremot förälderns gåva inte är sådan som faller in under ordalydelsen i 7 kap. 4 § Ärvdabalken, för att det varken rör sig om en dödsbäddsgåva eller en icke betungande gåva, kan bröstarvinge inte göra någonting åt detta. Föräldern kan i så fall ge bort sina tillgångar … ligt 3 kap. 2 § ärvdabalken kan vara efterarvingar, dvs.