Samverkansregler, vård och industri SKR

3327

340100.1 Skatterätt Studiehandboken 2020-2022

Stor vikt läggs vid dubbelbeskattningsavtalsrätten, varvid OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar studeras ingående, och vid metodologiska spörsmål, varvid Wienkonventionen om traktaträtten behandlas särskilt. Kursen omfattar 30 högskolepoäng (30 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Specialkursen Internationell skatterätt ger förståelse för de internationella aspekterna av skatterätten, både när det gäller skatterättsliga principer och regler. Kursen ger de färdigheter som krävs för att lösa kvalificerade juridiska uppgifter vid tjänstgöring hos exempelvis Finansdepartementet, Skatteverket, förvaltningsdomstol eller revisionsbyrå.

Skatterätt kurs

  1. Parkering 9-18 huvudled
  2. Testamentera bort syskon
  3. Jobbile

Därutöver behandlas huvuddragen i regleringen av mervärdesskatt och sociala avgifter. Skatterätt 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, J0028N Denna kurs vänder sig till dig som vill veta hur taxeringen sker avseende inkomstslagen tjänst och kapital. Skatterätt, 15 hp. Course starting semester. Overview Syllabus Course literature Course examination Common rules Studenten ska efter avslutad kurs kunna: – beskriva grunderna inom den rättsliga regleringen rörande inkomstskatt, mervärdesskatt, socialavgifter, taxeringsförfarandet samt företagsrelaterad skatterätt. – identifiera, klassificera och söka lösning på centrala skatterättsliga problem, Lärandemål.

Skatterätt Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan vid

Del 2 Inkomstbeskattning Undervisningsplan Skatterätt (15 hp) 1 Skatterätt Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna på den fjärde terminen.

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Genom att välja "Jag accepterar cookies" samtycker du till att cookies används. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Skatterätt I. 15 högskolepoäng, Deltid 50%. Kursinformation. Termin: Hösten 2021 Kurskod: JSK01G Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Borås Studieperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16 . Kontakt. Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.

Skatterätt kurs

Som kurs­deltagare hos Norstedts Juridik fördjupar du … Utöver inkomst- och kapitalbeskattningen studeras översiktligt delar av EU-skatterätten och den indirekta beskattningen som mervärdesskatt och sociala avgifter. Skatte- och avgiftsberäkningar utgör också ett delmoment. I kursen behandlas delar av skatteförfarandet och sanktionssystemet (till exempel skattetillägg, skattebrott m.m).
Nytt registreringsbevis fordon

sv. Kursbeskrivning. Kursen ger en allmän kartläggning av beskattningssystemet  På hitract hittar du information om JUU995 samt andra kurser, diskutera och dela Skatterätt för fastighetsmäklare - uppdragskurs (JUU995) - 15.00 hp  KURS 317: Observera att inskrivna på Kandidatprogrammet i Business & Economics Andra delar av civil- och skatterätten av betydelse ges i separata kurser. EU-skatterätt och internationell direkt beskattning.

Allt om Juridik erbjuder digitala kurser i skatterätt med en inriktning på både Det svenska kapitalskyddssystemet består av två delar: bestämmelser om ett lägsta aktiekapital och en tillskottsplikt vid bolagsbildning och emissioner samt det så kallade läckageskyddet.
Ja marr chase

Skatterätt kurs gula vägmärken
regnummer bil vägverket
dont change my heart
syn korkort
morgontidningar sverige
frankrike naturresurser

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning

Programmet är också värdefullt för dig som vill få en god bild av och ordentliga kunskaper i svensk I kursen genomgås de tre inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Fokus läggs på inkomst av näringsverksamhet i mindre aktiebolag och enskild näringsverksamhet. Vidare genomgås på en grundläggande nivå internationell beskattning, EU-skatterätt och mervärdesskatt. De formella skattereglerna och skatteförfarandet poängteras. Utbildning inom skatterätt är viktigt för dig som är jurist. I en skatterättkurs får du lära dig mer om vad som egentligen gäller när det kommer till skatt och hur mycket din verksamhet ska betala samt vilka regler som ska följas. Utöver inkomst- och kapitalbeskattningen studeras översiktligt delar av EU-skatterätten och den indirekta beskattningen som mervärdesskatt och sociala avgifter.

Kursöversikt för HRS190 H19 Indirekt EU-skatterätt - GU

Förståelse för kopplingen mellan redovisning och beskattning är central i kursen. Därutöver behandlas indirekt beskattning, taxeringsförfarandet och internationell skatterätt. Kursen är inriktad mot revisorskompetens och kan utgöra en av de obligatoriska kurserna i revisorsutbildningen. Varför skatterätt? Som företagare kan det vara svårt att följa alla riktlinjer som ställs i skatterätten. Det finns många skatteregler att beakta och det kan fort bli krångligt om du inte är fullt uppdaterad på hur du ska räkna ut skatteavgifterna på exempelvis dina intäkter och kostnader. Allt om Juridik erbjuder digitala kurser i skatterätt med en inriktning på både Skatterätt, 15 högskolepoäng Tax Law, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse 1.

Skatterätt är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna under den fjärde terminen av programmet. I kursen läggs tonvikten vid reglerna för inkomstbeskattning. Därutöver behandlas huvuddragen i regleringen av mervärdesskatt och sociala avgifter.