Om offentlighetsprincipen - Region Norrbotten

3861

Allmänna handlingar - Alvesta

Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 4, 2§ ska varje myndighet alltså upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar och den beskrivningen ska bl a innehålla en En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort ("maskas"). Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

  1. Frisor harnosand
  2. Littering and
  3. Skiftschema outokumpu
  4. Bryman, alan (2011). samhällsvetenskapliga metoder
  5. Boka om korprov
  6. 1 miljard människor
  7. Edel hammersmark
  8. L uber

Ja. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. En sekretessprövning görs med stöd av offentlighets-  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. Sekretess och känsliga uppgifter.

Allmän handling - Vaxholms stad

För att veta om uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretessregler kan du kontrollera med din chef eller med en  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. adress eller legitimera dig, bara när det gäller sekretessbelagd handling får  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st). Allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Med en handling avses inte enbart skriven text, utan även bilder, kartor, ritningar och ljudupptagningar är exempel på handlingar. Enligt huvudregeln är handlingar som rör myndigheters eller förvaltningars verksamhet offentliga, men enskilda uppgifter kan vara sekretessbelagda.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett usb-minne. Du kan söka i kommunens e-diarium efter handlingar. Till e-diariet.
Realgymnasiet stockholm sjukanmälan

Vad är en allmän handling?

Sekretess kan gälla till skydd för  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Om en handling innehåller uppgifter som omfattas ay sekretess men kan lämnas ut i övrigt, ska de sekretessbelagda uppgifterna tas bort (maskas)  Följande bestämmelser om sekretess tillämpas vanligen på handlingar och uppgifter i Tullverkets verksamhet enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
1177 skåne corona

Sekretessbelagda allmänna handlingar överlåta ett aktiebolag
makeup stylist courses
forsakringskassan resa utomlands
saniona small cap
finland usa hockey score
vad ar bic

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Vissa utgår från att allt är belagt med sekretess och att rätten att få ta del av information är en form av ynnest som staten kan medge Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar är handlingar som alla kan få ta del av.

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Det kallas offentlighetsprincipen.Den kommer till uttryck i 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen, där det anges att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade på annat sätt (OSL 5:1 3 st). Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st). Allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Med en handling avses inte enbart skriven text, utan även bilder, kartor, ritningar och ljudupptagningar är exempel på handlingar.

allmänna handlingar så att vem som helst ska kunna få ta del av dessa handlingar (under förutsättning att de är offentliga och inte sekretessbelagda). Vad är allmän handling? Alla handlingar som inkommer eller har upprättas vid en myndighet och förvaras hos en myndighet är en allmän handling.