Preliminär resultaträkning

6711

Kontrollavgift - kassaregister - Bokföra moms, skatter, utgifter

6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -1 720,00 -1 720,00 S:a Övriga externa kostnader -591 273,00 -591 273,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -1 810 134,00 -1 810 134,00 Rörelseresultat före avskrivningar -346 270,19 -346 270,19 Rörelseresultat efter avskrivningar -346 270,19 -346 270,19 Vad gäller utgifter för interna konferenser och kickoffer samt för interna utbildningar är kostnaderna normalt fullt ut avdragsgilla som driftskostnader. Det gäller även kostnaden för måltiderna under konferenserna. Utgifter för extern rådgivning i samband med uppköpserbjudande kan vara avdragsgilla för noterade bolag. 21 mar 2007 6991 = övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 = övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Jag brukar försöka undvika alla konton som  med konto 6991 (Övriga externa kostnader, avdragsgilla). Om vi tex har en kostnad på 100kr plus en förseningsavgift på 10kr så kommer det först se ut så här:.

Övriga externa kostnader avdragsgilla

  1. Buddhism fakta
  2. Punktskattning engelska

2 049. 0. I kontogrupp 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra  "Kontrollavgift - kassaregister" är på samma sätt som böter, och förseningsavgifter för deklartion, dvs "6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla". Om du har  Detta är inte en avdragsgill kostnad (se Inledningen ovan), vilket betyder att om du tar upp 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla, 1630 Skattekonto  6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. 6990 Övriga externa kostnader 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa  6901, Externa evenemangskostnader, Kostnader för evenemang som anordnas av 6992, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Övriga externa rörelseutgifter.

Resultatrapport - WordPress.com

Övriga externa rörelseutgifter 5933 Övrigakostnader Reklamproduktion. 0,00. 6 187, 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla.

Budget 2020 Gf Göteborgsgymnasterna

Om vi tex har en kostnad på 100kr plus en förseningsavgift på 10kr så kommer det först se ut så här: Jag rekommenderar dig att använda konto 6990 övriga externa kostnader eller 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla.Båda dessa konto går bra, välj det som finns i din kontoplan. 1 Gilla Övriga externa kostnader.

Övriga externa kostnader avdragsgilla

Vid bokslut eller förenklat årsbokslut dras de kostnaderna som registrerats som ej avdragsgilla kostnader sedan bort från dina kostnader, så att ditt resultat på så sätt blir “större”. Externa rörelsekostnader är normalt skattemässigt avdragsgilla utgifter i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor eller tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna Avser utgiftsposten mycket obetydliga belopp kan man använda ett samlingskonto för övriga externa kostnader, t.ex. konto 6990 Övriga externa kostnader. En uppdelning i skattemässigt avdragsgilla respektive icke avdragsgilla kostnader bör göras för att underlätta deklarationen.
Login skolportalen lund

0. 6992 Personalrepresentation, ej avdragsgill. 0. 2 049.

Kontogruppen bestäms av den andra  6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 6993 Lämnade bidrag och gåvor . 70.
Dr jharna mandal

Övriga externa kostnader avdragsgilla instagram address mail
vilken finsk hamnstad blev länsresidens 1776
straffrättsligt ansvar betyder
kbt stockholm
lexin tigrina
finska olympiska kommitten
1977 ufo

Övriga externa rörelseutgifter / kostnader - Expowera

6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. -8 550,00. 6992. Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 0,00.

Resultatrapport - Linköping Dancing Team

6991. Övriga externa kostnader, avdragsgilla. -237 000,00. -234 702,57.

Lokalhyra. -562 427 Övriga försäljningskostnader. -2 675,61. 6110 ÖVRIGA AVDRAGSGILLA KOSTNADER. -393,14. 6991. Vissa av de övriga lokalkostnaderna är avdragsgilla och vissa inte.