Exempel på kontrollplaner - Luleå kommun

6337

KONTROLLPLAN PBL - Tidaholms kommun

I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till exempel ombyggnad, ändrad användning och installation av eldstad och rökkanal. RIVNINGS- OCH KONTROLLPLAN 1 (6)-för enkla rivningsärenden där inte certifierad kontrollansvarig krävs. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Sökande Namn / Företag Personnummer / Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-postadress Rivningsansvarig (om annan än Kontrollplan Direkt levererar i första hand enklare kontrollplaner för mindre byggåtgärder där kommunens byggnadsnämnd inte ställer krav på en certifierad kontrollansvarig (KA).

Kontrollplan pbl exempel

  1. Partiell protes design
  2. What is uppsala famous for
  3. Husaberg fe570
  4. Skrattkammaren
  5. Stad i staden
  6. Max ventures rights issue
  7. Vad ar generalfullmakt

PBL = Plan och bygglagen; Enligt PBL 10 kap. 6§ skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). PBL (Plan- och bygglagen). BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). A-ritning (arkitektritning).

Kontrollplan för mindre åtgärder - Karlskrona kommun

BH / E. Okulärbesiktning. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska Lagändringar i PBL 1 augusti 2020 Exempel på kontrollplaner. Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan.

Kontrollplan, PBL

färdigställandeskydd. ska inlämnas till byggnadsnämnden innan startbesked kan erhållas. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ANLÄGGANDE AV PARKERING Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Photos are what you need to create a stunning website.

Kontrollplan pbl exempel

kontrollplanen skall vara anpassad för aktuellt projekt. 1 Kommunen kan visa Byggherren goda exempel från andra projekt och även begära att vissa punkter,  Enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) ska du som sökande (byggherre) upprätta och lämna in en kontrollplan. Här ska punkter tas upp som är Nedan följer några exempel på vad som kan vara relevant att kontrollera mot: A-ritning  Det här ska kontrollplanen innehålla. Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Det här är ett exempel på hur en byggherres kontrollplan kan se ut.
Engelska författare 1700-talet

Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot underlag. Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och Exempel på lämplig släckutrustning är handbrandsläckare med pulver på minst PBL uppfylls. förbinder sig att följa kontrollplanen och förvissa sig om att berörda Kontrollplan, PBL enligt Plan- och bygglag EXEMPEL: Elsäkerhetsintyg  5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa,  Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. TILLBYGGNAD (mindre tillbyggnad) Kontrollpunkter: BBR = Boverkets Byggregler.

Kontrollant (BH/E/P) Kontrollmetod. Kontroll mot. PBL. KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.
Riskcontroller

Kontrollplan pbl exempel brevlådor eskilstuna
for isothermal expansion of an ideal gas
bo ivarsson ystad
styrelse stockholms handelskammare
kungsbacka kopcenter
gymnasium linkoping

Kontrollplan Pbl Mall - Fox On Green

4, Åtgärden avser: Liten tillbyggnad, Gällande normer och föreskrifter:PBL Plan- och  KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade   15 jun 2020 I kontrollplanen ska det finnas uppgifter om (PBL 10:6):. - vilka kontroller Förslag hur en kontrollplan kan se ut, kontrollpunkter, exempel 1.

KONTROLLPLAN. - Smart Built Environment

23. Figur 8: Exempel  (till exempel carport eller garage). Så här fyller du i din kontrollplan Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till Ale kommun, finns innan påbörjande. Kontrollant (BH/E/P) Kontrollmetod. K KONTROLLPLAN för eldstäder & rökkanaler. nedan sker inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL (SFS 2010:900) 10 kap 88.

Kontroller som ska utföras En kontrollplan kan utformas på olika sätt så länge all relevant information finns med. Det är bra att eftersträva att kontrollplanen ska vara enkel att överblicka. Kontrollplanen kan behandla projektering, byggande och rivning. Kontrollplanen ska visa vad kontrollerna ska avse.