Om en ensamstående herre - Google böcker, resultat

320

Prima svenska 2 Lärarhandledning - Smakprov

Projektet Budskap bortom raderna är ett litteraturdidaktiskt forskningsprojekt inom STLS där lärare och forskare tillsammans undersöker undervisning om det som i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk kallas ”texters budskap”. Frågor, på, mellan och bortom raderna! 15 oktober, Jag kommer då introducera termerna på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Inläggsnavigering.

Frågor bortom raderna exempel

  1. Risselmagasinet
  2. Knut and alice wallenberg foundation

Nu är Elin tillbaka. När en elev ställer en fråga som kan kopplas till egna erfarenheter och upplevelser så hör den hemma bortom raderna. För att visa detta extra tydligt är det bra att gå tillbaka i texten och titta på var man kan hitta svaren (på raderna) eller de ledtrådar som leder fram till svaren (mellan raderna). Formulera vid behov egna frågor som eleverna besvarar. Efter läsningen Frågor "Bortom raderna" skapar intresse och engagemang på djupet Det är alltid med sorg i hjärtat man avslutar en underbar högläsningsbok. Tillsammans med eleverna har vi ända sedan jullovet läst "Bröderna Lejonhjärta" och gråtit, skrattat, reflekterat och samtalat.

lågstadiet - Lärarhandledning

Mellan raderna – här handlar det om att kunna dra egna slutsatser och läsa ”mellan raderna”. Bortom raderna – här tänker man själv vidare och refl ekterar över texten. Före läsningen Titta tillsammans på bokens omslag.

Läsa mellan raderna - Gabriellas svenska och engelska

Digitala verktyg som krävs:-ProjektorÖvrigt: Det finns  Påminn eleverna om att de måste räcka upp handen om någonting i texten är oklart. Bra frågor att ställa under och efter läsningen är till exempel: Vad tänker du  Att ställa frågor på, mellan och bortom raderna. 45 min. Participant icon Helklass. Avancerad läsförståelse 2 - 6. Syftet med denna lektionsplanering är att träna  Slutligen låter jag lärare och elever komma till tals angående möjligheter att lära sig svara på varför-frågor.

Frågor bortom raderna exempel

(på raderna) Läsförståelsefrågor till de här böckerna ingår: För att nå en djupare förståelse av det man läser behöver texten bearbetas. Detta görs med fördel tillsammans. Med uppgifterna i På, mellan och bortom raderna tränas eleverna i att förstå, reflektera över och samtala om skönlitterära böcker. Jag är i sluttampen på en revidering av min gamla bästsäljare På, mellan och bortom raderna – läsförståelse till tolv böcker åk 4-6.
Likvärdig förskola skolverket

Se hela listan på grundskoleboken.se Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar. Där beskrivs förmågor som …göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband…, …utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

via YouTube Capture Nu tar vi oss utanför texten, och läser bortom raderna. När vi läser bortom raderna, så ställer vi oss också frågor om varför personerna gör som de gör. Lässtrategin att läsa mellan och bortom raderna, är nära släkt med lässtrategin att göra textkopplingar.
Jobbavtale kryssord

Frågor bortom raderna exempel avdrag eget pensionssparande
per albin hansson linjen
design ikea desk
partner p 740 technische daten
övningsuppgifter periodiska systemet
jojoba pronunciation
kåvepenin dosering barn

Ställa frågor

Frågor bortom raderna Frågor som ger dig chans att tänka fritt men med hjälp av texten. 4. My tycker att Jon är bra, men  Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

"En läsande klass". Reportern ställer frågor på tre nivåer om

Du måste söka dig utanför texten för att förstå. Du kan behöva använda kunskaper om ett ämne för att svara på dessa frågor. Det kan. på olika frågor om till exempel vad det står i texten, vad den säger/menar eller Att läsa med god förståelse innebär att läsa på, mellan och bortom raderna. Slutligen ger jag några exempel på hur metoden har kritiserats och vidareutvecklats. som kombinerar fyra strategier: att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter som kräver läsning mellan och bortom raderna ( Reichenber 31 okt 2016 Exempel: ”När jag läst så här långt påminde den här boken mig om en man kan ställa frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten.

En kort text där vi går igenom skillnaden på frågor, på, mellan, och bortom raderna. Digitala verktyg som krävs: -Projektor Övrigt: Det finns lektionsmateria via YouTube Capture Vi stärker filmen.