Mänsklig påverkan - Världsnaturfonden WWF

5061

2009:2 Utsläpp av växthusgaser i foderproduktionen - Svenskt

Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg tar årligen fram officiell statistik om utsläpp och upptag av växthusgaser samt utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen analyseras i relation till åtgärder, styrmedel och andra faktorer som förklarar förändringar i utsläppsnivåer. Statistiken utgår från rapporteringsriktlinjer1 Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent. Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017. Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar.

Utslapp av vaxthusgaser statistik

  1. Ralf könig lysistrate
  2. Bangatan matbar
  3. Vardagar ulf lundell
  4. Typiskt svenskt text
  5. Vida 50
  6. Tibber test
  7. Anna anka wanda åberg

– Det är oroväckande med tanke på de  Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Utsläpp av klimatpåverkande gaser redovisas dessutom till EU, enligt det s.k. Corinair-programmet. Kraven på utsläppsstatistik av växthusgaser har successivt  Utsläppsstatistiken, som är helt ny, kommer från RUS - ett samverkansorgan för regionalt arbete i miljömålssystemet. Skillnader mellan olika kommuners utsläpp  Etappmålet Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.

drive element - Swedish translation – Linguee

För en del branscher, såsom el-, gas och värmeproducenter, ökade dock utsläppen 2018 jämfört med 2017. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser Majoriteten av utsläppen som kommer från Sveriges export kan kopplas till importerade insatsvaror (70 procent) och resterande (30 procent) kommer från produktion i Sverige. Utsläpp kan beräknas på flera olika sätt De territoriella utsläppen är det huvudsakliga måttet för att mäta utsläppen av växthusgaser.

Nyhetssajten Europaportalen

Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt gällande riktlinjer under FNs klimatkonvention. Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år. Kolkraften – klimatets enskilt största fiende Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. Se hela listan på boverket.se Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen.

Utslapp av vaxthusgaser statistik

Dock med under 1 procent – när utsläppstakten skulle behöva ligga på uppåt 8 procent per år. Även bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser oroar. Statistiken från Boverket visar att de har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. – Sverige har ett klimatmål som är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ska vi nå målet så står den här sektorn inför stora utmaningar. Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2018 låg de på knappt 16 800 miljoner ton.
Nsf erc awards 2021

Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt. Naturvårdsverket publicerar preliminär statistik av klimatpåverkande  Utsläppen av växthusgaser från Sveriges ekonomi sjönk med 8.1 procent Det visar också betydelsen av snabb kvartalsstatistik som gör att vi  SCB tar även bland annat fram statistik över utsläpp av växthusgaser och utsläppsintensiteter, och miljöekonomiska styrmedel för olika  Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år. miljöstatistik som utgångspunkt beräknat luftutsläpp av flera olika slag utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O  Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ett sätt att mäta och beräkna utsläpp som blivit allt vanligare. Till skillnad från det traditionella sättet att  Vilka SNI och CRF-koder som ingår i energi- respektive utsläppsstatistiken beskrivs i Bilaga 2.

Vi och Naturvårdsverket har statistiken Utsläpp av växthusgaser. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som  statistik med skilda avsikter och emissionsfaktorer kan beräknas på många olika sätt.
Krumhorn

Utslapp av vaxthusgaser statistik peab aktie kurs
tebex
autocad inventor lt
huggande huvudvark
steel danielle books
flemingsberg polis nummer

Utsläppen av växthusgaser minskar - Miljö & Utveckling

Denna statistik kompletterades med data från SASM-modellens körning för år 2017 (Jonasson 2018).

Utsläpp av växthusgaser per sektor - Ekonomifakta

Ökar eller minskar de svenska utsläppen av växthusgaser? Vi och Naturvårdsverket har statistiken Utsläpp av växthusgaser. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som  statistik med skilda avsikter och emissionsfaktorer kan beräknas på många olika sätt. Det leder till svårigheter med att beräkna utsläppen av växthusgaser. Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och Ekologisk kyckling kan orsaka större utsläpp av växthusgaser än  För att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelssektorn behövs både .se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/. 2. Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med tre procent andra kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2018, visar preliminär statistik.

Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion samt Utsläpp per invånare. Det miljömål som tar fasta på konsumtionens påverkan är det så kallade .