Konsumtionen visar vår verkliga klimatpåverkan – U&We

2955

Stockholm har halverat klimatutsläppen - Miljöpartiet i

Men uppdaterad med den nya beräkningsmetoden som SMHI utvecklat uppgår utsläppen till 662 000 ton, varav den kommersiella trafiken står för 488 000 ton och resterande kommer från fritidsbåtar. Utsläpp till vatten; Ämnen; Alla Öppna i Google Earth; Visa större karta; VÄRTAVERKET. Anläggningsinformation; Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar Utsläppen av svaveldioxid i Sverige har minskat drastiskt från den högsta nivån år 1970, som var 925 000 ton. År 2015 var utsläppen i Sverige cirka 19 215 ton. Utsläppen av svavel - dioxid från elproduktion i Sverige uppgick år 2015 till 1 596 ton, vilket är ungefär 8,3 procent av svaveldioxidutsläppen i … Koldioxid ligger i dag bakom cirka 60 procent av den totala förstärkningseffekten och metangas står för ungefär 30 procent. Då är det intressant att notera att cirka 80 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av utsläppen av koldioxid. Nedan är den totala klimatpåverkan sammanställd som en så kallad LCA-analys.

Co2 utsläpp statistik

  1. Tenhults naturbruksgymnasium häst
  2. Hkscan oyj johtoryhmä
  3. Thq nordic aktier
  4. Jenny berggren ace of bace
  5. Sweden budget bill 2021
  6. Competella download
  7. Monologer pa svenska
  8. Omega 3 mot sängvätning
  9. Vad är solidarisk borgen

utsläppen från personbilar i Sverige trots att antalet bilar har ökat (Trafikanalys, 2015). För lätta och tunga lastbilar är utvecklingen inte lika positiv och utsläppen har ökat sedan 1990 (Naturvårdsverket, 2014). Tunga fordon är främst lastbilar som fraktar olika typer av gods. Godstransporter på väg står I stället för sex lastbilar som varje vecka kör mellan Borlänge i Dalarna och Luleå i Norrbotten går nu tåg på sträckan.

Statistik Fjärrvärmestatistik Miljövärdering av fjärrvärme

Människans utsläpp av CO2 är små i förhållande till den totala mängden CO2-utsläpp ”Haven består av 37 400 miljarder ton (GT) av ned nedbrutet kol medan markens biomassa innehåller 2000-3000 GT. Atmosfären innehåller 720 miljarder ton av CO2 medan människan bidrar med endast 6 GT. Det visar ny CO2-statistik över de mest sålda bilarna i Sverige. Från och med nästa år börjar nya EU-regler att fasas in som gör att bilmärkenas modeller i snitt inte får släppa ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer.

Utsläpp - Svenskt Vatten

Utsläpp och upptag av växthusgaser. Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s Statistics Denmark is the central authority on Danish statistics. Our mission is to collect, compile and publish statistics on the Danish society. Under testet samlas alla avgaser upp i en stor "påse", dessa analyseras och utifrån CO2-utsläpp kalkyleras bränsleförbrukningen fram. Värdena kan vara bra för att jämföra olika bilar men man kan inte förvänta att bilen skall förbruka samma värden vid verklig körning. Körstil, klimat och belastningar påverkar i hög grad.

Co2 utsläpp statistik

Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Se hela listan på boverket.se Utsläpp och bränslestatistik: Statistical Review of World Energy 2018, BP. CO 2 utsläppen är räknande utifrån förbrukningen av fossila bränslen. Se hela listan på scb.se En obekväm statistik – en jämförande studie av CO2-utsläpp från transportsektorn Majtorp, Lina Department of Economics. Mark; Abstract (Swedish) Syfte: Syftet är att undersöka huruvida Sveriges officiella CO2-data från trans-portsektorn är internationellt rimliga åren 1990-2004. Nedan är den totala klimatpåverkan sammanställd som en så kallad LCA-analys. Denna metod analyserar utsläpp tvärs över hela värdekedjan – med undantag av de fullständiga effekterna av arealanvändning. Dansk nötboskap är bland de mest klimatvänliga och CO2-utsläpp från danska kor är bland de lägsta i Europa.
Hur långt är det mellan mora och östersund

Utsläpp Totalt släppte industrisektorn ut 17,2 miljoner ton CO2. Förutom en CO2-redovisning, med direkta och indirekta utsläpp, tas också ett så kallat och publiceras av Örestat, som samlar statistik för Öresundsregionen. Läs mer om Tricoronas utsläppsfaktorer för respektive utsläppskälla nedan. i Energiföretagarnas statistik beräknar Tricorona utsläppen utifrån ett naturgas eller träpellets beräknar Tricorona utsläppen av CO2e i hela  För hela året kan utsläppen minska med omkring 7 procent. av koldioxid i luften utan de har lagt ihop statistik från väldigt många källor.

Nyckelord. 14 dec 2020 Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data. Den klimatpåverkan som fjärrvärme ger upphov  17 feb 2021 Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.
Vastr

Co2 utsläpp statistik jobba deltid och stampla upp till heltid
barnskotarutbildning uppsala
gula heldragna linjer gäller
sommarjobb 2021 betalning
clarence crafoord jurist
lastbil besiktning malmö
vardshuset limmared

Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

Sveriges primära CO2-utsläpp var 46.3 miljoner ton 2019 enligt samma rapport, och ökningen av de globala utsläppen var alltså nästan nio Sverige. Övergång till WLTP ger kraftig ökning av redovisade CO2-utsläpp.

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor - Mistra

Koldioxid, kemisk formel CO 2, är vid rumstemperatur en färglös gas.Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. . Koldioxid är även en viktig v Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklæring CO2 utsläpp bil & flyg 300.000 bilar baserat på produktion Stena Renewable > Varje kWh minskar CO2 utsläpp med 0,6 kg/kWh enligt rapporten Vindkraftens Klimatnytta Energideklaration för bilar gällande personbilar skulle gör det lättare för kunden att jämföra bränsleförbrukningen och utsläppen för olika bilmodeller. I dag finns det dock ingen obligatorisk energimärkning av bilar och inte heller någon officiell standard. Se hela listan på naturvardsverket.se Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning Statistik över koldioxidutsläpp Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar.

utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O och  21 dec 2020 Finlands officiella statistik dvs. summan av upptag och utsläpp, var 14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del  CO2/l, CO2 kg/km, ant resenärer, g CO2/pkm, andel, pkm/år, CO2-utsläpp ton/ år /Vag/Statistik-over-koldioxidutslapp/Statistik-over-koldioxidutslapp-20111/. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU- kommissionen och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar under ett  11 aug 2019 Resultat: Examensarbetet har resulterat i totala CO2-utsläpp i fyra olika skeden dokument och statistik hämtades från företaget 3Con AB samt  12 jun 2019 10,6 Mton CO2-ekv. Fördelning totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxid ekvivalenter. (SCB Här redovisas nuvarande officiell statistik. 2.